Akce

 

 

 

Plánované akce rok 2024

 

                                            Leden

  -  Výroční schůze a Posezení s přáteli čtvrté obrněné divize

                                            Únor 

  - zimní cvičení v jednání

                                            Březen

  -  příprava na testace vozidel a STK

                                            Duben

  - Volný měsíc pro přípravy na květen, proběhne testace a STK vozidel

    (uskuteční se inventura materiálu pod vedením pana Šlechty,

     datum bude upřesněno)

  - 25.dubna návštěva 2.ZŠ Schvarzova ul.

  - 30.dubna návštěva Vochova, stavění májky.

 

                                            Květen

  - 1.5. pietní akt Díly

  - 4.5. - 5.5. 2024 ukázka dobového tábora a pietní akt Tlučná

  - 10.- 12. 5. 2024 Kemp a bitva Sedlice, Škvořetice

                                           Červen

  - v jednání uskutečnění bojové akce v Sedlčanech

 

                                           Červenec

  - dovolené

                                            Srpen

  - Díly střelnice+výjezd (s drahými polovičkami)

                                            Září 

                                            Říjen 

                                            Listopad

  - Den veteránů 11.11.

                                            Prosinec

  - Tradiční Vánoční posezení s partnerkami